print
المعهد العالى للهندسة و التكنولوجيا بالمنيا
الأسبوعسبتأحدأثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةملاحــــــظاتأجــــــازات
١٤ سبتمبر١٥ سبتمبر١٦ سبتمبر١٧ سبتمبر١٨ سبتمبر١٩ سبتمبر٢٠ سبتمبربدء تسجيل الفصل الدراسى الاول 2020/2019
٠١٢١ سبتمبر٢٢ سبتمبر٢٣ سبتمبر٢٤ سبتمبر٢٥ سبتمبر٢٦ سبتمبر٢٧ سبتمبربدء الفصل الدراسي الأول ونهاية التسجيل والحذف والإضافة
٠٢٢٨ سبتمبر٢٩ سبتمبر٣٠ سبتمبر٠١ أكتوبر٠٢ أكتوبر٠٣ أكتوبر٠٤ أكتوبرإضافة لمقررات المتاحة بدلا من المقررات المغلقة
٠٣٠٥ أكتوبر٠٦ أكتوبر٠٧ أكتوبر٠٨ أكتوبر٠٩ أكتوبر١٠ أكتوبر١١ أكتوبرعيد القوات المسلحة
٠٤١٢ أكتوبر١٣ أكتوبر١٤ أكتوبر١٥ أكتوبر١٦ أكتوبر١٧ أكتوبر١٨ أكتوبر
٠٥١٩ أكتوبر٢٠ أكتوبر٢١ أكتوبر٢٢ أكتوبر٢٣ أكتوبر٢٤ أكتوبر٢٥ أكتوبر
٠٦٢٦ أكتوبر٢٧ أكتوبر٢٨ أكتوبر٢٩ أكتوبر٣٠ أكتوبر٣١ أكتوبر٠١ نوفمبر
٠٧٠٢ نوفمبر٠٣ نوفمبر٠٤ نوفمبر٠٥ نوفمبر٠٦ نوفمبر٠٧ نوفمبر٠٨ نوفمبرإمتحان منتصف الفصل الدراسي الاول
٠٨٠٩ نوفمبر١٠ نوفمبر١١ نوفمبر١٢ نوفمبر١٣ نوفمبر١٤ نوفمبر١٥ نوفمبرإمتحان منتصف الفصل الدراسي الاولالمولد النبوي الشريف
٠٩١٦ نوفمبر١٧ نوفمبر١٨ نوفمبر١٩ نوفمبر٢٠ نوفمبر٢١ نوفمبر٢٢ نوفمبر
١٠٢٣ نوفمبر٢٤ نوفمبر٢٥ نوفمبر٢٦ نوفمبر٢٧ نوفمبر٢٨ نوفمبر٢٩ نوفمبر
١١٣٠ نوفمبر٠١ ديسمبر٠٢ ديسمبر٠٣ ديسمبر٠٤ ديسمبر٠٥ ديسمبر٠٦ ديسمبر
١٢٠٧ ديسمبر٠٨ ديسمبر٠٩ ديسمبر١٠ ديسمبر١١ ديسمبر١٢ ديسمبر١٣ ديسمبر
١٣١٤ ديسمبر١٥ ديسمبر١٦ ديسمبر١٧ ديسمبر١٨ ديسمبر١٩ ديسمبر٢٠ ديسمبرحذف مقررات
١٤٢١ ديسمبر٢٢ ديسمبر٢٣ ديسمبر٢٤ ديسمبر٢٥ ديسمبر٢٦ ديسمبر٢٧ ديسمبرإمتحانات المواد العملية والثقافية للفصل الدراسي الأول
١٥٢٨ ديسمبر٢٩ ديسمبر٣٠ ديسمبر٣١ ديسمبر٠١ يناير٠٢ يناير٠٣ ينايرإمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول
١٦٠٤ يناير٠٥ يناير٠٦ يناير٠٧ يناير٠٨ يناير٠٩ يناير١٠ ينايرإمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأولChristmas Holiday
١١ يناير١٢ يناير١٣ يناير١٤ يناير١٥ يناير١٦ يناير١٧ ينايررصد الدرجات وإعلان النتيجة
١٨ يناير١٩ يناير٢٠ يناير٢١ يناير٢٢ يناير٢٣ يناير٢٤ ينايرالتماسات نتائج الفصل الدراسي الأول
٢٥ يناير٢٦ يناير٢٧ يناير٢٨ يناير٢٩ يناير٣٠ يناير٣١ ينايرثورة 25 يناير
٠١ فبراير٠٢ فبراير٠٣ فبراير٠٤ فبراير٠٥ فبراير٠٦ فبراير٠٧ فبرايربدء التسجيل للفصل الدراسى الثاني للعام 2020/2019
٠١٠٨ فبراير٠٩ فبراير١٠ فبراير١١ فبراير١٢ فبراير١٣ فبراير١٤ فبرايربدء الفصل الدراسي الثاني ونهاية التسجيل والحذف والإضافة
١٥ فبراير١٦ فبراير١٧ فبراير١٨ فبراير١٩ فبراير٢٠ فبراير٢١ فبراير
٢٢ فبراير٢٣ فبراير٢٤ فبراير٢٥ فبراير٢٦ فبراير٢٧ فبراير٢٨ فبراير
٢٩ فبراير٠١ مارس٠٢ مارس٠٣ مارس٠٤ مارس٠٥ مارس٠٦ مارس
٠٧ مارس٠٨ مارس٠٩ مارس١٠ مارس١١ مارس١٢ مارس١٣ مارس
١٤ مارس١٥ مارس١٦ مارس١٧ مارس١٨ مارس١٩ مارس٢٠ مارس
٢١ مارس٢٢ مارس٢٣ مارس٢٤ مارس٢٥ مارس٢٦ مارس٢٧ مارس
٢٨ مارس٢٩ مارس٣٠ مارس٣١ مارس٠١ أبريل٠٢ أبريل٠٣ أبريل
٠٤ أبريل٠٥ أبريل٠٦ أبريل٠٧ أبريل٠٨ أبريل٠٩ أبريل١٠ أبريل
١١ أبريل١٢ أبريل١٣ أبريل١٤ أبريل١٥ أبريل١٦ أبريل١٧ أبريل
١٨ أبريل١٩ أبريل٢٠ أبريل٢١ أبريل٢٢ أبريل٢٣ أبريل٢٤ أبريل
٢٥ أبريل٢٦ أبريل٢٧ أبريل٢٨ أبريل٢٩ أبريل٣٠ أبريل٠١ مايو
٠٢ مايو٠٣ مايو٠٤ مايو٠٥ مايو٠٦ مايو٠٧ مايو٠٨ مايو
٠٩ مايو١٠ مايو١١ مايو١٢ مايو١٣ مايو١٤ مايو١٥ مايو
١٦ مايو١٧ مايو١٨ مايو١٩ مايو٢٠ مايو٢١ مايو٢٢ مايو
٢٣ مايو٢٤ مايو٢٥ مايو٢٦ مايو٢٧ مايو٢٨ مايو٢٩ مايو
٣٠ مايو٣١ مايو٠١ يونيو٠٢ يونيو٠٣ يونيو٠٤ يونيو٠٥ يونيو
٠٦ يونيو٠٧ يونيو٠٨ يونيو٠٩ يونيو١٠ يونيو١١ يونيو١٢ يونيو
١٣ يونيو١٤ يونيو١٥ يونيو١٦ يونيو١٧ يونيو١٨ يونيو١٩ يونيو
٢٠ يونيو٢١ يونيو٢٢ يونيو٢٣ يونيو٢٤ يونيو٢٥ يونيو٢٦ يونيو
٢٧ يونيو٢٨ يونيو٢٩ يونيو٣٠ يونيو٠١ يوليو٠٢ يوليو٠٣ يوليو
٠٤ يوليو٠٥ يوليو٠٦ يوليو٠٧ يوليو٠٨ يوليو٠٩ يوليو١٠ يوليو
١١ يوليو١٢ يوليو١٣ يوليو١٤ يوليو١٥ يوليو١٦ يوليو١٧ يوليو
١٨ يوليو١٩ يوليو٢٠ يوليو٢١ يوليو٢٢ يوليو٢٣ يوليو٢٤ يوليو
٢٥ يوليو٢٦ يوليو٢٧ يوليو٢٨ يوليو٢٩ يوليو٣٠ يوليو٣١ يوليو
٠١ أغسطس٠٢ أغسطس٠٣ أغسطس٠٤ أغسطس٠٥ أغسطس٠٦ أغسطس٠٧ أغسطس
٠٨ أغسطس٠٩ أغسطس١٠ أغسطس١١ أغسطس١٢ أغسطس١٣ أغسطس١٤ أغسطس
١٥ أغسطس١٦ أغسطس١٧ أغسطس١٨ أغسطس١٩ أغسطس٢٠ أغسطس٢١ أغسطس
٢٢ أغسطس٢٣ أغسطس٢٤ أغسطس٢٥ أغسطس٢٦ أغسطس٢٧ أغسطس٢٨ أغسطس
٢٩ أغسطس٣٠ أغسطس٣١ أغسطس٠١ سبتمبر٠٢ سبتمبر٠٣ سبتمبر٠٤ سبتمبر
٠٥ سبتمبر٠٦ سبتمبر٠٧ سبتمبر٠٨ سبتمبر٠٩ سبتمبر١٠ سبتمبر١١ سبتمبر